Jesteś tutaj: Strona główna » Kolegium Sędziów » Aktualności sędziowskie

Aktualności sędziowskie

Informuję, że na ogłoszenie związane z konkursem na funkcję Pełnomocnika Zarządu LZKosz ds. sędziów - Lubuskiego Przewodniczącego Kolegium Sędziów wpłynęła jedna aplikacja złożona przez Krzysztofa Rataja. W związku z tym Komisja LZKosz dnia 10 kwietnia 2015 roku dokonała analizy przedłożonej aplikacji i pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Krzysztofa Rataja na funkcję Pełnomocnika Zarządu LZKosz ds. sędziów. Ostateczną nominację zatwierdzi Zarząd LZKosz, który zostanie zorganizowany do końca maja 2015 roku.

/-/ Grzegorz Potęga

Prezes

Lubuskiego Związku Koszykówki

 

 

Zgodnie z nowym Regulaminem Kolegium Sędziów LZKosz przyjętym na Zarządzie Lubuskiego Związku Koszykówki (20 marca 2015 r., Gościm) informuję o możliwości składania aplikacji na funkcję Pełnomocnika Zarządu LZKosz ds. sędziów - Lubuskiego Przewodniczącego Kolegium Sędziów.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

A. Wymagania niezbędne:

- co najmniej 5 letnia przynależność do Kolegium Sędziów w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze (czyli co najmniej 5 letni staż w gronie sędziów koszykówki w województwie lubuskim),

- posiadanie co najmniej I klasy sędziego okręgowego,

- posiadanie uprawnień do sędziowania wszystkich meczów w strefie (gr A) obecnie lub w przeszłości,

- nienaganna opinia,

- prawo jazdy kategorii B.

B. Wymagania dodatkowe:

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

II. Zakres wykonywanych zadań:

Zgodnie z § 13 Regulaminu Kolegium Sędziów LZKosz do zadań Pełnomocnika ds. sędziów - Lubuskiego Przewodniczącego Kolegium Sędziów należy przede wszystkim:

- nadzór nad pracami Kolegiów w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze;

- pełnienie roli instancji odwoławczej dla spraw związanych z kwestiami dyscyplinarnymi;

- nadzór nad ścieżką RC i koncepcją propagowania sędziowania w województwie lubuskim;

- wypełnianie funkcji reprezentacyjnej Kolegium Sędziów LZKosz.

Inne zadania oraz szczegółowe zasady funkcjonowania określa Zarząd LZKosz. Wszystkie decyzje podejmowane przez Pełnomocnika ds. sędziów - Lubuskiego Przewodniczącego Kolegium Sędziów wymagają akceptacji Zarządu LZKosz.

III. Wymagane dokumenty:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- koncepcja funkcjonowania struktury sędziów koszykówki w województwie lubuskim,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy wysłać na mail: biuro@lubuskikosz.pl oraz przesłać lub dostarczyć na adres:

Lubuski Związek Koszykówki

Ul. Sulechowska 4a

65-119 Zielona Góra

Ostateczny termin składania ofert pisemnych i mailowych: 10.04.2015 r. godz. 15:00.

IV. Informacje dodatkowe

Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie spotkania i rozmowy z Komisją Zarządu LZKosz. Oferty niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań lub niezawierające wymaganych oświadczeń i dokumentów nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty rozpatrzone będą negatywnie nie będą zawiadamiane. Po zakończeniu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty (z wyjątkiem oferty wybranego kandydata) zostaną zwrócone uczestnikom konkursu.

/-/ Grzegorz Potęga

Prezes

Lubuskiego Związku Koszykówki

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Zielonogórski portal sportowy Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów RTV Lubuska TELETOP Gorzów Zastal
System: Dream CMS © 2024 Lubuski Związek Koszykówki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓